REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 20.12.2019, PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE ȘOFER, TR. I, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV ȘI TRANSPORT

Anexa la Procesul-verbal nr. 8023 / 13.12.2019
REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 20.12.2019, PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE ȘOFER, TR. I, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV ȘI TRANSPORT
Nr. crt.            Numele si Prenumele                     Nr. dosar                     Postul vizat           Rezultatul selecției dosarelor
1                       Sălăjan Ovidiu-Sebastian              7647/02.12.2019            Șofer, tr.I.                       Admis
Afișat azi 13.12.2019, ora 14,oo.
Termen contestație până în 16.12.2019, ora 14,oo .
Comisia de concurs:
Preşedinte : Markuş Florina-Ramona
Membri : Gal Alenka-Maria
Băescu Daniel-Nicolae
Secretar,
Ciurea Liliana

You may also like...