Proiecte finanțate din POR 2007-2013

Proiecte finanțate din POR 2007-2013

1.   Proiecte finanțate din POR 2007-20131. Modernizarea, reabilitarea și dotarea cu echipamente de specialitate a cabinetelor ce funcționează în localitatea Uricani, aferente ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Lupeni, finanțat din POR 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniu major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” – valoare totala 6.473.713,09 lei.

2.   Reabilitare și modernizare străzi urbane și poduri în orașul Uricani, județul Hunedoara, finanțat din POR 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 2 ”Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”; Domeniul major de intervenţie 2.1. – „ Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură” – valoare totala 15.690.708,63 le