INFORMARE 22.03.2020

INFORMARE – 22.03.2020

 

Informez cetățenii orașului Uricani că până în momentul acesta avem 15 persoane izolate la domiciliu și o persoană confirmată pozitiv cu COVID – 19.
La convocarea primarului Dănuț Buhăescu a fost întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență Uricani, azi 22 03 2020 începând cu orele 18.30.
În urma întrunirii membrilor CLSU, s-a dispus luarea următoarelor măsuri astfel:
-​Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară începând cu data de 22 martie 2020;
-​Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună;
-​În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
-​În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la aliniatul de mai sus.Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura;
-​ Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază. Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Măsurile dispuse mai sus nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală;
-​Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Uricani va identifica persoanele cu vârsta peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și va asigura sprijin acestora dacă se va solicita. În vederea minimalizării expunerii în afara locuinței pentru persoanele identificate fără susținător sau altă formă de ajutor, Direcția de Asistență Socială va proceda la identificarea acestora, iar pentru fiecare caz în parte va realiza un program de sprijin pentru a asigura, după caz, cumpărăturile necesare. Cu autoturismul din dotarea Serviciului de Gospodărie Locală se vor asigura cele necesare în colaborare cu angajații Direcției de Asistență Socială. Evidența acestor persoane va fi raportată săptămânal la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Hunedoara de către Direcția de Asistență Socială;
-​Lăcașele de cult vor fi anunțate de suspendarea slujbelor religioase, acestea putând fi realizate doar prin transmisii on-line;
-​Se va continua monitorizarea persoanelor aflate în izolare în orașul Uricani de către Poliția Națională, Poliția Locală, iar în localitățile componente Valea de Brazi și Câmpu lui Neag de către Jandarmeria Română;
-​Primarul orașului Uricani și/sau persoanele desemnate vor continua comunicarea cu persoanele aflate în izolare;
– Vor continua acțiunile de dezinfecție și igienizare la nivelul orașului Uricani prin Serviciul de Gospodărire Locală;
– Programul cu publicul la Primăria orașului Uricani va rămâne, de luni până vineri, de la orele 11 la 13, până la emiterea unor noi dispoziții;
– Serviciul de Gospodărire Locală va lua măsuri de limitare, marcare și alte măsuri pentru interzicerea accesului în parcuri;
– Conducerea unităților de învățământ va asigura personal de pază pentru schimbul II care să interzică accesul în perimetrul școlilor;
– A fost propusă procedura care se va aplica persoanelor fără susţinători, fără altă formă de ajutor sau aflate în imposibilitate de a se susține și care se află în izolare la domiciliu ca măsură de prevenire a răspândirii COVID – 19, care să le asigure alimentele în valoare de minim 14 lei/zi/persoană, pe perioada izolării la domiciliu și numai pentru persoanele despre care Primăria Orașului Uricani primește date oficiale de la autoritățile competente că sunt persoane izolate la domiciliu și numai începând cu a doua zi a primirii acestor date pentru zilele rămase în izolare stabilite de autoritățile competente și care nu au niciun fel de venit și nici rude, prieteni sau vecini care să îi sprijine pentru asigurarea acestor alimente;
– Persoanele prevăzute mai sus care au fost omise și sunt izolate la domiciliu, pot solicita prin intermediul Primăriei Orașului Uricani, la numărul de telefon 0254511121, sprijin pentru asigurarea alimentelor necesare, zilnic, în intervalul orar 08:00 – 11:00.După verificarea situației fiecărui caz se vor dispune măsuri de sprijin, dacă se încadrează în prevederile legale în vigoare;
– Direcția de Asistență Socială va efectua anchetele sociale, iar pe baza datelor obținute, după caz, va intocmi un referat, precum și celelalte documente necesare prin care propune acordarea ajutorului de urgență sub formă de alimente persoanelor în cauză. Ancheta socială se va efectua telefonic;
– Ancheta socială va cuprinde și referiri la solicitările concrete ale persoanelor aflate în izolare cu privire la alimentele necesare;
– Acest referat, prin care se propune acordarea ajutorului de urgență va fi avizat de Șeful Serviciului Economic și aprobat de către ordonatorul principal de credite, document care va sta la baza emiterii dispoziției privind acordarea ajutorului de urgență;
– Achiziționarea alimentelor se va asigura de către Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Uricani, având la dispoziție petru transportul acestora, autoturismele aflate în dotarea Primăriei Orașului Uricani și Serviciului Public Gospodărire Locală Uricani;
– Distribuirea se va face de luni până vineri, în intervalul orar 14:00 – 16:00. Cuantumul valoric al alimentelor acordate este de 14 lei/zi. Personalul desemnat pentru distribuirea alimentelor va purta mănuși și mască de protecție;
– Persoanele izolate vor prelua alimentele fără a intra în contact cu personalul care va face distribuirea, păstrând o distanță minimă de 2 metri față de aceștia. Astfel, alimentele sunt lăsate la intrarea în domiciliu (ușa aparatamentului/poarta casei) și sunt preluate de către persoanele aflate în izolare doar după ce cealaltă persoană s-a retras.
– Anunțarea furnizării alimentelor se face pe cale telefonică și nu prin atingerea ușii/clanței/soneriei;
– Distribuirea alimentelor se va asigura de către Direcția de Asistență Socială și/sau după caz, de către Poliția Locală din cadrul Primăriei Orașului Uricani, având la dispoziție autoturismele aflate în dotarea Primăriei Orașului Uricani și Serviciului Public Gospodărire Locală Uricani;
– Secretarul general al orașului Uricani va coordona activitatea Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Uricani în privința respectării aplicării procedurilor legale pentru buna derulare a tuturor activitaților acestui compartiment în implementarea programului de măsuri propus mai sus;
– La finalul acțiunii Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Uricani va face o informare în scris primarului orașului Uricani avizată de Serviciul Economic al Primăriei și ordonatorul principal de credite care să cuprindă numele, prenumele, adresa și sumele care au fost cheltuite pentru achiziția de alimente pentru fiecare persoană care a beneficiat de acest ajutor. Aceste date, respectiv numele, prenumele, adresa și cuatumul sumelor de bani cheltuite pentru achiziționarea de alimente pentru fiecare persoană în parte vor fi puse la dispuziția instituțiilor statului, după caz, pentru verificarea modului de derulare a acestor activități;
– Primarul orașului Uricani va dispune luarea măsurilor ce se impun, pentru aprobarea și implementarea cu succes a propunerilor de măsuri de mai sus, comform procedurilor legale în vigoare.

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

You may also like...