Asistență socială

Anunț pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă

Cerere pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă

 

 

  • ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

2021

ACTE NECESARE 2021

BUNURI CARE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCALZIRE SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

Cerere-si-declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-modificarea-cererii-de-acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala

Formular-de-cerere-declaratie-pe-propria-raspundere

LIMITE VENITURI SI CUANTUM

Pliant

TERMEN DEPUNERE DOCUMENTE

2020

Cerere declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

Cerere declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor drepturi noi

Exprimare acord date personale

Limite de venituri

Lista bunurilor care duc la excluderea dreptului

  • AJUTORUL SOCIAL

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social

Cerere – declaratie pe proprie raspundere pentru modificarea unor drepturi de asistenta sociala sau acordarea unor noi drepturi

Cerere-declaratie – pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala

Declaratie VMG

Exprimare acord date personale

Lista bunurilor care duc la excluderea drepului

  • ALOCAȚII DE STAT

Acte necesare in vederea solicitarii alocatiei de stat pentru copii

Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

Anexa 2 solicitare suplimentara

Exprimare acord date personale

  • ELIBERAREA CARDULUI LEGITIMAȚIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDULUI LEGITIMAȚIE DE PARCARE

Cerere card legitimatie de parcare

  • ICC 2 ANI – STIMULENT DE INSERTIE

Acte necesare pt obtinerea indemnizatiei pt cresterea copilului – stimulentul lunar de insertie acordat in baza OUG 111-2010

Adeverinta elev, student

Anexa 2- model adeverinta angajator

Cerere supliment

Cerere tip

Declaratie tip indemnizatie

Declaratie tip lăuzie

Declaratie tip stimulent de insertie

  • OBȚINEREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE IN GRAD DE HANDICAP PENTRU ADULȚI

ACTE NECESARE PENTRU ANCHETA SOCIALA HANDICAP ADULTI

Cerere ANCHETĂ SOCIALA handicap adulți, copii

  • OBTINEREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU INCADRAREA IN GRAD DE HANDICAP A MINORULUI

ACTE NECESARE PENTRU ANCHETA SOCIALA HANDICAP ADULTI

Cerere ANCHETĂ SOCIALĂ handicap adulți, copii

Certificat medical tip A 5 pentru copiii cu dizabilitati

FIȘA MEDICALĂ

FIȘA PSIHOLOGICĂ

Fișa psihopedagogică

  • Acte necesare copii cu părinți plecați la muncă în străinătate

Acte necesare

Cerere delegare autoritate parinteasca

Exprimare acord

Extras Legea 272 din 2004

Notificare

  • Alocație susținerea familiei ASf

Acte necesare obtinerii ASF

Ancheta Sociala

Cerere acordare

Cerere scurta

Exprimare acord date personale

Cerere TSG