Anunț privind înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate din Orașul Uricani

ANUNȚ

Conform prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, Primaria Orasului Uricani  are obligaţia de a completa în „Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate din Orasul Uricani” datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine, de pe raza localităţii Uricani.

Potrivit prevederilor art.10 și 11 din HG 714/2022 persoanele fizice şi juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la sisteme individuale adecvate de colectare și epurare, au obligaţia de înscriere în registru a sistemelor individuale în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ mai sus menționat, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

 Formularele de înscriere(persoane fizice si juridice) pot fi descărcate de aici:

 Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *